Az újpalotai Olajág Otthon energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.3-16-2017-00084

2019. december 12.

Az Olajág Otthonok újpalotai intézménye energetikai korszerűsítésre 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.

A beruházás eredményeképp az épületegyüttes a korábbi „CC”- energetikai besorolása „AA+” – kiemelkedően nagy energiahatékonyságú – besorolásúvá változott.

A beruházás az épületegyüttes nyílászáróinak cseréjét valamint széles körű gépészeti korszerűsítést tartalmazott, melyek eredményeképp az épületegyüttes elsődleges energiafogyasztása – egyszersmind az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása – csökkent. Az épület tetejére telepített napkollektor mezők segítségével megújuló energiaforrás bevonására került sor.

Az intézményünk lakóit kulturáltabb, korszerűbb lakótérhez juttattuk: az ablakcsere-programban valamennyi apartman háromrétegű üvegezéssel ellátott hő- és hangszigetelt nyílászárókat kapott. A napkollektor-mezők által termelt energia implementálása valamint a legkorszerűbb kondenzációs üzemű gázkazán cseréje lehetővé teszi a fűtési igények és a hálózati melegvíz-igény megfelelő méretezésű, biztos kiszolgálását.

A nyertes kivitelező két közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. Az eljárások megindításáról és eredményéről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Olajág Otthonok honlapján (www.olajagotthonok.hu) hírt adtunk.

A projekt részletes leírása

Előzmények

A tervezett korszerűsítés kifejezett célja a hőtermelés, elosztás, felhasználás minőségének és hatékonyságának javítása, a működtetés, üzemeltetés költségeinek minimalizálása, a hő- és hmv (hideg/meleg víz) termelő rendszer korszerűsítése új hőtermelő berendezések telepítésével valamint megújuló energia felhasználásával.

A létesítésre vonatkozóan magas prioritású elvárás volt, az alaptevékenység zavartalanságának biztosítása.

A létesítés megfelelő organizációjához néhány alapvető és kiemelt szempont:

– A létesítés során a létesítmények alaptevékenységének zavartalanságát biztosítani kell.

– A kivitelezést térben és időben úgy kell megszervezni, hogy a hő- és hmv ellátás folyamatos (szünet nélküli) legyen. Ehhez a meglévő rendszer bontását és az új rendszert szakaszosan, ütemezetten kell kialakítani, a szükséges provizóriumok mellett.

– A telepítés helyének megközelítése gondos felmérést igényel, különös tekintettel a nagy kiterjedésű, vagy nagy tömegű rendszerelemekre vonatkozóan.

A régi lecserélt épületgépészeti rendszer ismertetése

Az ingatlan meglévő hőtermelő rendszere – melyet földgáz tüzelésű kazánparkra alapoztak – az 1990-es évek végén létesült. A kisnyomású földgáz mérésére az épület oldalfalán elhelyezett G125 mérő szolgált.

A kazánházban hőtermelő berendezésként 2 db Viessmann Paromat Simplex 780 kW-os gázkazán volt. Az automatika rendszer nagyjából egyidős volt a kazánház többi elemével, így elavultnak számított, a szabályozási beavatkozó elemek (AVM motoros két utas szelepek) meghibásodtak, működésképtelenné váltak, javításuk pótalkatrészek hiányában lehetetlenné vált.

A hmv tárolók megosztásra kerültek, 2 db 500 l-es csak a konyhát látta el folyamatosan forró vízzel /75 ºC/, 4 db 500 l-es hmv tároló az otthon lakóinak igényeit szolgálta ki.

Összességében a kazánházban található komplett hőenergetikai rendszerről (hőtermelés, kiegészítő és biztonságtechnikai rendszerek), illetve a kapcsolódó irányítástechnikai és elektromos rendszerről megállapítható volt, hogy teljesen elavult, elhasználódott, a 10-15 éve telepített eszközök az élettartamukat kiszolgálták. A lecserélt hő- és hmv termelő, elosztó létesítmények alacsony üzembiztonsággal, folyamatos emberi beavatkozásokat igényelve, rendkívül pazarlóan voltak működtethetők, amihez nem megfelelő komfortszint párosult.

A megvalósult épületgépészeti rendszerek ismertetése

A megvalósult hőtermelő rendszer megközelítőleg 1 000 kW névleges teljesítménnyel rendelkező kondenzációs kazánparkból áll. Az új hőtermelés a meglévő kazánházban, a régi rendszer elbontásával, annak helyére került telepítésre, a meglévő kéménykürtő felhasználásával. A tervezett hőtermelő rendszerek a REMEHA gyár rendszerelemeiből kerültek felépítésre. A kondenzációs kazánokkal kialakított kaszkádrendszer tartalmaz minden kapcsolódó rendszerelemet, szabályozó berendezéseket, érzékelőket, hidraulikai egységeket (osztó-gyűjtők, kazánköri szivattyúk, csatlakozó szerelvények), szakaszoló és biztonsági szerelvényeket, gázellátáshoz kapcsolódó kazánházi szerelvényeket, és a teljes füstgázelvezető rendszert.

Az új hőtermelő rendszerrel szemben támasztott alapvető követelmények az alábbiak voltak:

 • Legalább 1000 kW névleges fűtőteljesítmény 50/30°C hőmérsékletszinten.
 • A hőtermelő rendszer 10-100% teljesítménytartományban, folyamatosan szabályozható legyen.
 • Legalább három kondenzációs kazánegységből épüljön fel a kaszkád-rendszer.
 • Lehetőség szerint a hidraulikai és egyéb csatlakozások felülről legyenek szerelhetők az ütemezett telepítésre és szűk telepítési helyre való tekintettel.
 • A hőtermelői rendszer elemeire legalább 24 hónap, a kazántestekre legalább 60 hónap gyártói garancia biztosítása.
 • A keringető szivattyúk elektronikusan vezéreltek legyenek.
 • Minimum 200nm nettó hőelnyelő felületű napkollektoros rendszer telepítése a szükséges csővezeték és tároló rendszerrel. Az éves kollektor teljesítmény Solar Keymark alapján min. 1900 kWh/a,m2.

A napkollektoros rendszer a „D-F” épület tetején került kiépítésre a DK irányba néző tetőfelületen.

A napkollektoros rendszer hidraulikai kialakítása PWM vezérelt szivattyúval és elektronikus térfogatáram-mérővel történik, a szolár vezérlés alapján. Ez által a szivattyú mindig a legideálisabb térfogatáramon működik a szolár nyereség maximális kihasználtsága érdekében. A rendszer további kiegészítői a szolár kaszkád bekötő egység, mely a kollektorokban lehelyezett érzékelők adatait dolgozza fel és továbbítja a vezérlő egységhez, valamint a besugárzásmérő és az elektronikus nyomásmérő. Ezeket a komponenseket komplett gyári egység tartalmazza.

A fogyasztási adatok elemzése, a teljesítményigény eloszlása, nagysága, a fogyasztói rendszer struktúrája, a megrendelői elvárások egyértelműen a kondenzációs kazántechnika létjogosultságát támasztották alá.

A tervezett hőtermelő rendszer széles teljesítménytartományban, folyamatosan szabályozható és nagy hatékonysággal üzemeltethető.

A hőtermelő rendszerhez kapcsolódó égéstermék-elvezető rendszer kialakítása homlokzati vagy más külső építési engedélyköteles átalakítást nem igényelt. A meglévő kéménykürtőbe került beszerelésre az új, méretezett égéstermék cső. Az égési levegő betáplálása a szabadból, a helyiség levegőjétől független üzemmódban történik.

A használati melegvíz-ellátás tekintetében, a tervezett fejlesztéseknek megfelelően az épület kazánházában az épület és konyha részére önálló, új hmv termelő berendezések kerület kialakításra 100-200 kW teljesítménnyel és 1-2 m3 tároló kapacitással jellemzett tároló-töltő rendszerben, hőcserélővel, szivattyúval, szerelvényekkel, hmv tárolóval.

A kazánházban légleválasztó, iszapleválasztó berendezéseket, nyomástartó rendszert, a töltés-ürítés szerelvényeit, szivattyúkat, főelzárókat és az ezeket összekötő csővezetékeket telepítettünk.

A változó tömegáramú keringtetés nagy hatékonyságú, változó fordulatszámú keringtető szivattyúja a kazánházban került elhelyezésre.

A termelt hő elosztása a meglévő struktúrában, de minőségileg és mennyiségileg szabályozottan valósul meg az új rendszerben, fűtési üzemmódban 60/40°C, hmv termelő üzemmódban 70/50°C névleges hőmérsékletszinten. A hőtermelő rendszerből fűtési üzemmódban időjárás követő menetrend szerint történik a hő kiadása. A hő elosztása a fogyasztói rendszerek igényeinek megfelelően meghatározott időprogrammal, időjárás követő durvaszabályozással valósul meg a radiátoros fűtési fogyasztói rendszerek esetében, illetve értéktartó szabályozással a hmv termelés tekintetében.

Nyílászárók ismertetése

Az előzetes felmérések és energetikai audit alapján a külső határoló falszerkezetben lévő összes külső homlokzati nyílászáró cseréje indokolt volt. Az apartmanok korábbi ablakai, elavultak, azok hőszigetelési képessége alacsony volt. A régi ablakokat ki kellett bontani és azokat a hulladék konténerekbe helyezni. Az új, modern nyílászárók anyagukat tekintve műanyagok, üvegezésüket tekintve 3 rétegűek (Ug=0.7W/m2K). A beépítésre kerülő ablakok hőátbocsátási tényezője legalább Uf= 1,1 W/m2K értékkel rendelkezik. A nyílászárók cseréjekor új párkányok és könyöklők kerültek elhelyezésre, továbbá belülről műanyag takarók kerültek beépítésre melyek idomulnak az új ablakokhoz. Cserére kerültek a földszinti aula elavult, rossz szigetelési képességgel bíró, elöregedett nyílászárói is.  A nyílászárócsere összesen 774 db nyílászáró cseréjét jelentette.

Nyílászárók műszaki paraméterei:

Profil:image1

 • Kömmerling 76 mm német profilrendszer
 • 76 mm-es beépítési mélység Uf=1,1W/m2K
 • 5 légkamrás kialakítás
 • erősített falú horganyzott acélmerevítés

Vasalat rendszer:

 • emelt biztonsági szintű vasalat
 • egykezes működtetésű, hibásműködés-gátlóval

Hőszigetelő üveg:

 • alumínium távtartó
 • lágyfémbevonatos LOW-E üvegezés, argongáz töltéssel
 • 44 mm-es háromrétegű üvegezéssel
 • hőátbocsátási tényező: Ug=0.7W/m2K

Gumitömítés: gyárilag extrudált szürke

Szín: anyagában színezett RAL9016 fehér

 

Napkollektorok a tetőn

Napkollektorok a tetőn

 

Napelemek szerelés közben

Napelemek szerelés közben

 

Régi elavult kazánház

Régi elavult kazánház

 

Megújult aula nyílászárók

Megújult aula nyílászárók

 

Kibontott régi nyílászárók

Kibontott régi nyílászárók

 

Elavult gépészeti rendszer bontott részei

Elavult gépészeti rendszer bontott részei

 

10 db modern REMEHA kazán kaszkádba kötve

10 db modern REMEHA kazán kaszkádba kötve

 

Használati melegvíz tárolók

Használati melegvíz tárolók

 

Új nyílászárók, a rendelkezésre álló kis hely miatt átgondolt logisztikára volt szükség

Új nyílászárók, a rendelkezésre álló kis hely miatt átgondolt logisztikára volt szükség

 

Napkollektoros kör lelke a modern szolár-vezérlőegység

Napkollektoros kör lelke a modern szolár-vezérlőegység

 

Nyomásfokozó, lemezes hőcserélő és a keringetőszivattyúk

Nyomásfokozó, lemezes hőcserélő és a keringetőszivattyúk

 

Hő- és hangszigetelt nyílászárók, 3 rétegű üvegezéssel

Hő- és hangszigetelt nyílászárók, 3 rétegű üvegezéssel

 

Ez a weboldal is sütiket használ!
A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A weboldalon megtekintheti az Adatkezelési és Süti Tájékoztatónkat (PDF).
Szükséges:
Az weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezek nélkül a weboldalt nem lehet megtekinteni.
Statisztikai:
A weboldal statisztikáinak elemzésével tudjuk weboldalunkat hatékonyabbá tenni, hogy a lehető legmagasabb felhasználói élményt nyújtsuk kedves látogatóinknak. Ezért gyűjtünk statisztikai adatokat a Google Analytics segítségével, amely kizárólag az IP címeket tárolja a személyes adatok közül.
Reklámcélú:
Azért települnek ezek a sütik, hogy a felhasználók számára egyedi ajánlatot, és számára releváns, érdeklődési körébe tartozó reklámajánlatokkal tudjuk megcélozni.
Sütik működésének megtekintése Elfogadom